Framleis seks vallokale i Klepp

Av

Rådmannen føreslo å kutta talet på vallokale i Klepp frå seks til tre, men politikarane ville det annleis.