Klepp legg planar for eit aldersvennleg samfunn

– Aldersvennleg samfunn er eit av innsatsområda i kvalitetsreforma «Leva hele livet», heiter det i saka som blir lagt fram for hovudutval for samfunn og kultur i Klepp den 2. juni.