Klepp møter Sandnes for å drøfta samarbeid om demente med åtferdsvanskar

Time var ikkje klar, no går Klepp i samtalar med kommunane i nord.