Gå til sidens hovedinnhold

Klepp-ordføreren har fått nasjonalt toppverv

Artikkelen er over 1 år gammel

Ane Mari Braut Nese er valgt til ny styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund.

Ane Mari Braut Nese representerer Jæren Friluftsråd og har det siste året vært nestleder i styret. Hun avløser Steinar Saghaug som har hatt denne rollen de siste fem årene.

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og en frittstående enhet.

Årsmøtet er FLs høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet består av tre utsendinger fra hvert av friluftsrådene, styret i FL og årsmøtets ordfører. Årsmøtet behandler regnskap, årsmelding, arbeidsplan, budsjett og velger styre og andre tillitsvalgte.

Styret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Styret leder FLs arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak.

Administrasjonen skal sørge for at årsmøtets og styrets vedtak blir gjennomført og for løpende drift og har kontor i Sandvika.