Det blir neppe ny omkjøringsveg forbi dette sentrumet

Ei rekning på minst 50 millionar kroner, som ingen veit kven som skal ta, freistar ikkje Klepp-rådmannen.