Monika (25) har starta arbeidet med å gjera Klepp stasjon ny

På nyåret håpar Klepp kommune å vera heilt ferdige med prosjektet, som skal flytta bussen nærare toget.