Klepp, Time og Hå: Sjekk din kommunes retningslinjer for utsetting eller delbetaling av kommunale avgifter

KOMMUNALE AVGFITER: For mange kan tusenlappene som snart skal betales i kommunale avgifter, bli en ekstra byrde. Heldigvis er det forståelse for situasjonen i både Klepp, Time og Hå. Her fra renovasjonen i Time.

KOMMUNALE AVGFITER: For mange kan tusenlappene som snart skal betales i kommunale avgifter, bli en ekstra byrde. Heldigvis er det forståelse for situasjonen i både Klepp, Time og Hå. Her fra renovasjonen i Time. Foto:

Som følge av koronaviruset er det flere som i dag har en tøffere økonomisk situasjon enn de er vant til. Det tar de tre jærkommunene på alvor.

DEL

I både Klepp, Time og Hå er det mulig for innbyggerne å enten dele opp eller utsette betalingen av de kommunale avgiftene, som dreier seg om en del tusenlapper.

Kommunale avgifter betales med et likt beløp to ganger i året, og har forfall i mars/april og september/oktober.

Klepp

I Klepp forfaller neste faktura for kommunale avgifter den 15. april. Kommunen har i lang tid praktisert at de som har problemer med å betale hele beløpet på én gang, har fått muligheten til dette. Forutsetningen er at behovet meldes inn i forkant og ikke på forfallsdato. Det er mulighet for å inngå avtale om å dele opp summen i to eller tre deler, og bli enige om datoer for innbetaling.

- Når det gjelder utsettelse kan de det er aktuelt for, søke om dette. Vi behandler da hvert enkelt tilfelle, sier kommunalteknisk sjef Johan Tjåland.


Time

Innbyggerne i Time har forfall på sine kommunale avgifter i slutten av mars. På grunn av de rådende omstendighetene som følge av koronaviruset, bekreftes det at kommunen skal være imøtekommende overfor de som trenger utsettelse av betalingsfrist eller ønsker å dele opp regningen.

- De som har utfordringer med å betale kan ta kontakt via telefon eller per epost, opplyser fagleder for innbyggerservice og kommunikasjon, Odd Ivar Nese.


Forfall for den neste betalingen av kommunale avgifter i Hå er 1. april, og kommunen er behjelpelige overfor de som vil dele opp eller utsette hele fakturaen. Den ordningen er for øvrig ikke ny, påpeker økonomisjef Bente C. Iversen.

- Vi har i lang tid vært behjelpelige med å dele opp regninger for dem som har behov for dette. Det skal vi også fortsette med. Vi vil også godkjenne forespørsler om å få utsette forfallsdato. Vanligvis har vi utsatt i to uker, nå vil vi utvide dette til én måned, sier Iversen.

Hun minner for øvrig om tjenesten "Mi side" på Hå kommunes hjemmeside. Der finnes en egen link hvor du kan se dine fakturaer og som du også kan søke om utsettelse av betaling på.Artikkeltags