Kort fortalt skal AAP sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Det er store forskjeller mellom kommunene i Rogaland. Klepp og Lund er kommunene i fylket hvor andelen mottakere av AAP er høyest med 4,3 prosent.

Andre kommuner som er over 4,0 prosent er Sandnes (4,2%), Randaberg (4,2%), Haugesund (4,1%) og Karmøy (4,1%). Blant de mest folkerike kommunene har Stavanger den laveste andelen med 3,2 prosent.

Fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021, økte antallet rogalendinger på AAP med 430 personer. Av de 11 219 personene som mottar AAP, tilhører 42 prosent diagnosegruppen psykiske lidelser og 30 prosent muskel- og skjelettlidelser.

Fylket omtrent på snittet

Ved utgangen av mars mottok 11 219 personer i Rogaland arbeidsavklaringspenger. Det utgjør 3,7 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år. På landsbasis er andelen 3,8 prosent.

– Koronapandemien er en medvirkende årsak til økningen i antallet mottakere av AAP. Først og fremst er forklaringen regelverksendringene som ble innført i 2020, noe som resulterte i at færre avsluttet stønadsperioden fordi den ble forlenget med inntil 6 måneder, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland i en pressemelding.

– Fra tidligere kriser har vi sett at høy arbeidsledighet over tid fører til flere mottakere av helserelaterte ytelser, sier Haftorsen.

I 1. kvartal 2021 mottok 2498 personer under 30 år AAP. Det er 54 flere personer enn ved årsskiftet.

NAV vil ha utstrakt samarbeid

– Mange personer som mottar AAP på grunn av helseutfordringer har et sterkt ønske om å komme inn på arbeidsmarkedet. I NAV jobber vi hver dag får å finne flere arbeidsgivere som vi kan samarbeide med. Et felles mål er å inkludere enda flere i arbeidslivet, sier Merethe P. Haftorsen og legger til:

Lønnstilskudd, mentor og tilskudd til kurs eller andre kompetansehevende tiltak er eksempler på løsninger NAV tilbyr arbeidsgivere som vurderer å ansette personer som trenger tilrettelegging. Arbeidsgivere må ikke nøle med å ta kontakt med oss hvis de har spørsmål knyttet til noen av disse tiltakene. God informasjon finner du også på våre nettsider.

Kommuneoversikt – andel personer av befolkningen (18 – 66 år) som mottar AAP:

 • Klepp: 4,3%
 • Lund: 4,3%
 • Sandnes: 4,2%
 • Randaberg: 4,2%
 • Haugesund: 4,1%
 • Karmøy: 4,1%
 • Time: 4,0%
 • Gjesdal: 4,0%
 • Strand: 3,9%
 • Eigersund: 3,8%
 • Tysvær: 3,8%
 • Hå: 3,6%
 • Bjerkreim: 3,5%
 • Sokndal: 3,5%
 • Sauda: 3,3%
 • Stavanger: 3,2%
 • Suldal: 3,1%
 • Sola: 2,9%
 • Bokn: 2,8%
 • Vindafjord: 2,8%
 • Kvitsøy: 2,7%
 • Hjelmeland: 2,4%
 • Utsira: 1,7%