Klepp vil spara ni millionar kroner i året på å byggja stort og leggja ned små barnehagar

Rådmannen i Klepp føreslår å leggja ned tre barnehagar, to av dei frå august neste år.