Det er mulig å bygge vei uten bom

Bommotstander: Geir Morten Øvestad forklarer i dette debattinnlegget hvordan han mener veier kan bygges uten bruk av bompenger.

Bommotstander: Geir Morten Øvestad forklarer i dette debattinnlegget hvordan han mener veier kan bygges uten bruk av bompenger. Foto:

Av

Jærbladet utfordret i sin leder 20. mai bompengemotstanderne om å komme med løsninger. Som representant for FNB Klepp regner jeg meg i den kategorien og tar derfor utfordringen.

DEL

DebattFørst og fremst mener vi at ansvaret burde bli plassert der det hører hjemme. Det ligger litt i navnet at fylkesvei 505 er fylkets oppgave å få i orden, men om vi aksepterer at politikere i Klepp og Time har gitt opp å påvirke fylket så finnes det mulige lokale løsninger.

Politikk handler om å prioritere. Det viktigste og vanskeligste med å prioritere er å velge bort. I stort sett alle saker har en for mange ting en vil gjøre og for få ressurser og må derfor velge bort noe. Bompenger er et forsøk på å kjøpe seg noe en ikke har råd til, eller mer riktig sagt, det er en måte å få betalt noe en ikke er villig til å velge bort andre ting for.

Vår oppfatning av utbyggingspakke Jæren er at det er spesielt to ting som er viktige. Tverrforbindelsen og omkjøringsvegen. Dersom en prioriterer, altså velger bort det som ikke er så viktig, innenfor pakken og velger seg disse prosjektene ender en opp med en regning på 1,3 milliarder i stedet for 3. Godt under halvparten. I tillegg er 700 millioner av disse allerede med i finansieringen av tverrforbindelsen så den totale regningen er 600 millioner.

Deler en dette igjen på de to kommunene Time og Klepp blir det 300 millioner på hver. Gjør en så litt god gammeldags norsk sparing over 5 år blir det 60 millioner i året. Dette er omtrent 4% av Klepp kommune sitt årlige budsjett.

Til sammenligning så planlegger Klepp de nærmeste årene over 900 millioner i investeringer. Vi i FNB Klepp mener at det derfor er nok rom innenfor eksisterende budsjett dersom en er villig til å prioritere. Et eksempel som vi mener er lett å si nei til er 80 millioner til ny park i sentrum. Det er også mulig å la være å bygge nytt rådhus og ny kirke. Politikk handler om å prioritere.

I Klepp FNB er vi for at innbyggerne blir hørt og er derfor for at det må arrangeres folkemøter der en diskuterer trasevalg både av tverrforbindelse og av omkjøringsvei. Skal en løse dette med lokalt spleiselag er det bare rett og rimelig at de som betaler for veien skal få si sin mening om hvor den går. Per i dag er dette prosjekter som i liten grad kommer innbyggerne i Klepp til gode, og det er derfor ekstra viktig at det er en bred støtte om at dette er virkelig nødvendig.


Artikkeltags