Klepp har ledige barnehageplassar

Meir enn åtte av ti søkjarar fekk oppfølt førsteønsket sitt ved årets barnehageopptak.