Klepp-foreldre kan få billegare SFO

Dei siste åra har Klepp opplevd kraftig fall i bruken av skulefritidsordninga (SFO). Frå neste år blir ordninga meir fleksibel, og prisane kan bli senka.