Helse og velferd brukar åtte millionar for mykje

- Det er bekymringsverdig at helse og velferd har eit så stort meirforbruk, slår Klepp-rådmann Torild Lende Fjermestad fast.