Ikkje Pride-flagg ved rådhuset, men kanskje ved torget

Rådmannen viser til nasjonalt lovverk når ho innstiller på å la vera å heisa regnbogeflagget ved Klepp rådhus under Pride-arrangementet i Stavanger i starten av september. 20. august drøftar kommunestyret saka.