- Lås dykk inne på eit rom og finn ut av det

Klepp-politikarar reagerte kraftig på å få i retur saka om felles flyktningteneste med Time. No har rådmannen fått eit ekstra år til å ordna opp