- Det beste som kan seiast om dette krysset, er at det har eit veldig allsidig utval av trafikantar

Tore Bore (KrF) fekk fleirtal for å utsetja gang- og sykkelvegen gjennom Klepp Stasjon. Kommunestyret vil gjera eit nytt forsøk på å få flytta den trafikkerte Lalandsvegen ut av det trange sentrumsområdet.