Statens naturomsyn åtvarar: Naturen forsvinn frå Klepp

I Sal­te­markene har ein bon­de grøfta for å gje­ra om­rå­det pro­duk­tivt for land­bru­ket. Et­ter som grunn­vat­net fell, for­svinn livgrunnslaget frå eit av dei stør­ste og ri­kas­te kul­tur­land­skaps­om­rå­da i Klepp.