Disse elevene jakter på mikroplast

Flere av elevene fra 10. trinn på Klepp ungdomsskule har de siste ukene vært i full sving i jakten på mikroplast. Sand og grus fra skoleområdet blir nøye analysert under mikroskop.