For seks år sidan tente innbyggjarane i Klepp over landsgjennomsnittet, no ligg dei under

Skatteutviklinga i Klepp er svakare enn for resten av landet. Sidan 2014 har skatteinntekta per innbyggjar blitt redusert frå 105 til 92 prosent av landsgjennomsnittet.