Sp vil kutta 1400 bustader i Klepp

- Me får ikkje bruk for alt det avsette bustadarealet på Orstad. Derfor er det rett å tilbakeføra ein god del av det til jordbruk, seier Roar Lima Grødeland, Sp-topp i Klepp.