Øster Hus meiner politikarane i Klepp braut lova

Advokaten som representerer Øster Hus, fylkets største byggjefirma meiner at plan- og bygningslova ikkje blei følgt då formannskapet i Klepp bestemte at det ikkje skulle setjast i gang områderegulering av eit areal på Orstad.