Hundrevis av tilsette i Klepp kommune går ufrivillig deltid. No har politikarne fått nok

Gang på gang har Klepp-politikarane fått undersøkingar som viser at mange tilsette vil ha større stilling. Måndag bestilte dei handling i staden for stadig nye statistikkar.