Klepp har funne fram samarbeidsav­ta­le frå 2011: Time har eitt års opp­sei­ings­tid

Kan ver­ke­leg Time kom­mu­ne seia opp legevaktsavtalen med Klepp, med to ve­kers opp­sei­ings­frist?