Spiller Klepp i Toppserien?

Har Klepp elite stor betydning for lokalmiljøet?

Finnes det et stort antall jenter i laget som driver toppidrett?

Har laget et budsjett/profesjonalitet som tilsier eliteidrett?

Fikk du 1 nei og 3 ja på disse spørsmålene? Selvsagt gjorde du det, i alle fall om du har et lite innblikk i idrett.

Klepp kommune behandlet i hovedutval for samfunn og kultur 22.11 søknader om tilskudd til eliteidrett. Retningslinjene sier at «for lagidrett er eliteidrett å forstå som deltaking i øvste divisjon i seriesystemet, og for individuelle idrettar som deltaking på nasjonalt toppnivå i seniorklasse».

I sitt saksframlegg innstilte administrasjonen på avslag. Klepp kommune mener at 34 år i norsk toppserie, et utall av medaljer i NM for aldersbestemte klasser, senest sølv i J19-klassen i år og en rekke lokalt utviklede landslagspillere ikke er dokumentasjon nok på at det er toppidrett som drives i Klepp IL.

Men det er politikerne som bestemmer har jeg ofte hørt blitt sagt. Dette kommer aldri til å gå igjennom.

Så feil kunne jeg ta.

Det var ingen andre søkere til de samme midlene, det handlet derfor ikke om prioriteringer.

Det handlet om at politikerne hadde samme oppfatning som administrasjonen. (Frps repr stemte for et redusert beløp).

Forstå det den som kan.

Du kan selvsagt «begrunne» et avslag om at Klepp ikke lenger spiller på øverste nivå, men det er en mildt sagt kunnskapsløs vurdering. Antall lag i toppserien har blitt redusert og en økt kommersialisering har gjort at antall klubber som satser hardt har økt betraktelig.

Kriteriene som ligger til grunn for støtte til kulturarbeid kommer ut fra retningslinjer, ikke lover, regler eller prosedyrer som ikke kan fravikes. Selvsagt må det være sånn, for i en verden i konstant endring vil du med absolutte krav kunne komme i en situasjon der lover trumfer sunn fornuft. Som du har sett et eksempel på i denne saken. Du hadde garantert ikke fått statsforvalteren på nakken om du hadde innvilget støtte til Klepp Elite.

Hvis det å gjøre ting «etter boka» er så viktig så kan en undres over hvorfor det ikke er innhentet uttalelse fra Klepp idrettsråd, til saken heter det også at «før sak om tildeling blir avgjort, blir Klepp idrettsråd gitt høve til å uttale seg om framlegget til fordeling.» Videre kan en stille spørsmål med hvorfor ikke et av utvalgets medlem som er æresmedlem i Klepp ikke ble habilitetsvurdert.

Med dette vedtaket stående blir ikke Klepp IL tildelt 80 000 kroner i elitestøtte, en støtte de både fortjener og som de i aller høyeste grad burde innfridd kravene til.

Støtten er et viktig økonomisk bidrag, spesielt i en tid med store strukturelle endringer i damefotballen der de store byene fester grep om posisjonen.

Like viktig som støtten er symbolverdien om at Klepp kommune benytter en slik ordning til å vise at de er stolt av det kan tilbys et elitemiljø lokalt i norges største idrett. At det finnes et profesjonelt miljø som gjør at lokale 16-åringer kan bli boende i sitt nærmiljø og fortsette sin satsing på idretten i kombinasjon med skolegang framfor å måtte flytte til andre deler av landet.

Saken viser nok en gang at det finnes liten administrativ vilje til idrett, dessverre så ser det ut til at våre folkevalgte heller ikke denne gangen er villig til å korrigere retningen selv i saker som til de grader virker bortdømt. Selv med et æresmedlem som ikke ble erklært inhabil og som inntil nylig har sittet i klubbens hovedstyre klarte idrettens interesser å vinne fram.

Idretten har stått og vil sannsynligvis i overskuelig framtid fortsatt stå svakt i Klepp kommune.

For idretten og ikke minst minst Klepp IL elite ble dette en skikkelig «black week».