Her kan det koma blokk på 10 etasjar

Av

Skal det byggjast eitt til høghus på Kleppe, er tomta rett nord for tunnelen den rette staden, slår den nye sentrumsplanen fast.