Knut gjer klart til å ta imot 50 nye kollegaer innan 2023

Alle viktige konsernfunksjonar er flytta frå hovudstaden til Jæren. Knut Nessa, konsernsjef i Akva Group, ventar stor vekst i talet på tilsette dei kommande åra.