Kollektivtransport for alle - nesten

Av

Tenk deg at du opplever at bussen du nyttar deg av, ikkje kjem, eller kjører forbi utan å stoppa, og du får beskjed om at det tryggaste er å ringa kva...