Kom­mu­nen vil riva det­te byg­get in­nan 1. de­sem­ber

Si­re­våg is­fab­rikk kan bli his­to­rie.