Det er veldig trist å måtte hente fram så negative ord, for totalt sett har vi det jo nesten ubegripelig godt her på Jæren og i det trygge, flotte landet vårt. Så takknemlighet bør selvsagt være det største og viktigste ordet.

Men når man plutselig går hen og skjærer ned en av de aller vakreste tre-rekker i området vårt, slik man nå har gjort i Linevegen på Bryne, så blir ordene hærverk og vandalisme det som kommer først i tankene.

I flere år nå har disse japanske kirsebærtrærne vært vårens vakreste syn både for oss fastboende og for alle som henter og bringer barn til de tre barnehagene ved Linevegen.

Stubbene som står igjen og gravearbeid og alt som antagelig kommer, vil nå bli en like stor frustrasjon i like mange år fremover.

Det er lagt ned veldig mye penger og arbeid for å få disse kostbare trærne til å vokse, trives og blomstre. I mange år måtte de spesialbeskyttes mot ungdommelig hærverk og uforstand, men så ble de etter hvert så store at de klarte seg på egenhånd.

Og nå i senere år har de endelig blitt så vakre som slike trær skal være, og har gitt veldig mye vårglede i april, mai og juni. Men så er det altså plutselig slutt: En eller annen etat har funnet ut at de står i veien for et eller annet.

Kanskje gjør de det, og i så fall må man her snakke om helt elendig langtidsplanlegging fra kommunens side, og i øyeblikkets harme føler man at den eller de ansvarlige burde henges ut og straffes.

Det skjer nok ikke, for ansvaret kan helt sikkert fordeles og pulveriseres, og kommunen har nok rett til å forvalte sin eiendom som man selv vil.

Men som berørt innbygger vil jeg si ifra: Dette er virkelig ikke greit, og det er med og skader mitt bilde av Time som en god kommune å bo i.