Kommunane veit verken kor mykje gjødsel som blir lagra eller kva tilstand gjødsellagera er i

– Det hadde vore veldig greitt og hatt eit oversyn, seier Halldor Gislason, jordbrukssjef i landets største husdyrkommune.