Kommunene tar økonomiske grep for å holde tjenester gående: - Nå må vi bare gjøre det som må til

Jærkommunene må forholde seg til problemstillinger de aldri har vært borti. Det kommer til å koste.