– Time kommune må arbeida målretta for å kutta klimautslepp

Klima er Venstres viktigaste sak, seier Bjarte Solheim.