Fire nye år for Jonas i Hå

Høgre, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti har fleirtal i Hå. Svein Høyland (Sp) blir varaordførar.