Rundt 100 Hå-stemmer blir ikkje talt før tysdag. - Kan vippa valresultatet

Ein del stemmer er ikkje med i resultatet valnatta.