Slik har dei fordelt makta i Hå

Høgre får tre representantar i formannskapet. Eitt utval får leiar frå opposisjonen.