Valthriller i Hå. Uvisst kven som blir ordførar

Høgre går ned i Hå, men kan bli avgjerande for kven som får ordføraren i Hå.