– Få kvinner i lokalpolitikken er ein trussel mot demokratiet

– Det er viktig at dei som representerer folket, speglar befolkninga, seier Ingrid Fiskaa (SV), einaste kvinnelege listetopp i Time. Både i Time og i Hå er berre ein av tre kommunestyrerepresentantar kvinner.