Det bles ein Sp- og MDG-vind over Klepp

Miljøpartiet dei Grøne jublar for dobling. Og Sp slår fast at nasjonal Sp-framgang endeleg slår inn lokalt.