Petter tok en snartur innom Høyre, men returnerte til partiet faren var med og stifte

– Det var viktig å komme tilbake til røttene, sier Petter L. Stabel om sitt partivalg.