Førehandsstemmane: Kjemperesultat for Hålista

Hålista kan liggja an til å gjera eit kjempeval.