Ap vant Bryne, Sp vant Øksnevad og KrF vant Tryggheim

Men vinnerpartiene på to av de tre videregående skolene på Jæren har tilbakegang i årets skolevalg.

DEL

Elevene på de videregående skolene har tradisjonen tro gått til valgurnene i et ikke-tellende skolevalg, der det har vært mulig å stemme på alle partiene som stiller til fylkestingsvalg i Rogaland.

På Bryne vidaregåande skule er Arbeiderpartiet klart største parti, med Høyre som nummer to og Frp som nummer tre. Med unntak av en kraftig tilbakegang for Frp, er tallene svært stabile sammenlignet med forrige lokalvalg i 2015.

På Øksnevad vidaregåande skole er Senterpartiet klart størst, med Frp og KrF på de neste plassene. Både Både Sp og Frp går tilbake, mens KrF går kraftig fram.

På Tryggheim vidaregåande skule er KrF tradisjonen tro klart størst, med Sp på andre og Frp på tredje. KrF går kraftig tilbake, fra 61,2 prosent sist til 47,8 prosent nå. Sp har en stor fremgang, fra 6,4 prosent i 2015 til 15,4 prosent dette året.

Resultatene for Bryne vgs:

(Resultater fra 2015-valget i parentes)

 • Arbeiderpartiet: 25,8% (23,8)
 • Høyre: 15,8% (17,1)
 • Frp: 11% (17)
 • Venstre: 9,5% (9,2)
 • Senterpartiet: 8,6% (9,0)
 • Blank stemme: 6,7% (7,5)
 • Miljøpartiet De Grønne: 6,1% (5,4)
 • Sosialistisk Venstreparti: 5,2% (4,4)
 • Rødt: 3,1% (1,0)
 • KrF: 2,7% (1,0)
 • Liberalistene: 2,3% (deltok ikke)
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: 1,7% (deltok ikke)
 • Andre: 1,81% (4,6)

1379 elever stemte i år

Resultatene for Øksnevad vgs:

(Resultater fra 2015-valget i parentes)

 • Senterpartiet: 24,0% (31,3)
 • Fremskrittspartiet: 15,4% (20,2)
 • Kristelig Folkeparti: 12,5% (2,1)
 • Sosialistisk Venstreparti: 11,5% (4,1)
 • Blank stemme: 7,7%
 • Venstre: 7,2% (2,9)
 • Arbeiderpartiet: 5,8% (11,5)
 • Høyre: 5,8% (5,8)
 • Miljøpartiet De Grønne: 4,8% (10,3)
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: 2,9% (deltok ikke)
 • Liberalistene: 1,4% (deltok ikke)
 • Rødt: 1,0% (6,2)

Resultatene for Tryggheim vgs:

(Resultater fra 2015-valget i parentes)

 • Kristelig Folkeparti 47.8% (61,2)
 • Senterpartiet 15.7% (6,4)
 • Fremskrittspartiet 9.3% (8,0)
 • Høyre 7.3% (6,7)
 • Miljøpartiet De Grønne 5.0% (3,2)
 • Arbeiderpartiet 3.2% (2,5)
 • Liberalistene 3.2% (deltok ikke)
 • Partiet De Kristne 2.2% (2,8)
 • Venstre 1.7% (2,3)
 • Folkeaksjonen nei til mer bompenger 1.5% (deltok ikke)
 • Pensjonistpartiet 1.3% (0,7)
 • Rødt 1.1% (0,7)
 • Sosialistisk Venstreparti 0.4% (1,8)
 • Sosialliberalt Parti 0.2%

495 elever stemte i år


Artikkeltags