– Trur ikkje høgresida kan lova at eigedomsskatt ikkje skal bli eit tema

Jone Edland (Ap) vil diskutera eigedomsskatt. Høgrepartia går til val på symjehall til 120 millionar, men rådmannen seier det ikkje er råd til alt.