Distribusjonsselskap konkurs, privat gjeld på drygt 9,4 millionar

Av

Enkeltpersonføretaket Js Distribusjon Skjørestad ved John Skjørestad er konkurs.