Konkurs i Klepp. Gjeld på kr. 744.000, ingen aktiva og eigedelar

Av

Jæren El Kontroll AS og Jæren Installasjon AS, som begge har hatt adresse i Kjøpmannsbrotet i Klepp, er konkurs.