34 konkursar på Jæren i 2017

Av

Manglande rutinar på fakturering, at selskapa ikkje klarar å levera rekneskap, samt etterverknadar av nedgangstider kan vera årsaka til at det blei fleire konkursar i år enn i fjor.