Frisørsalong i Klepp er konkurs

Av

Kravet på drygt 275.000 kroner skuldast meirverdiavgift og skatt som ikkje er betalt.