Leverandør til bygg- og anleggsbransjen er konkurs

Selskapet Isoenergi Rogaland AS har bede Jæren tingrett om å få buet sitt behandla som konkursbu.