Over 20 byggjeprosjekt er stoppa etter konkursen til Stensland & Byberg

Av

Byggfirma Stensland & Byberg voks for fort, meiner bustyrar. Nå er arbeidet stoppa ved over 20 uferdige prosjekt, over heile Jæren.