Verksemd med fem tilsette er konkurs

Av

Gjelda i den konkursramma verksemda er på nesten tre millionar kroner, blir det opplyst frå Jæren tingrett.