Åtte møtte til visning på konkursgard i Time

Av

Eigedomsmeklar Sigrunn Undheim Stangeland reknar med at det nok vil gå ei stund til før garden, som er prissett til 27 millionar kroner, er selt.